Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä:

Fuskaajat ry.

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisteriin tallennetaan seuran jäseniksi liittyneiden henkilöiden ilmoittautumisen yhteydessä antamat tiedot. Jäsenrekisteriä käytetään luottamuksellisesti tiedotuksessa, jäsenasioissa ja markkinoinnissa. Tietoja käytetään myös seuran tilastollisena lähdeaineistona palvelun ja toiminnan kehittämisessä.

Rekisterin sisältö

Järjestelmään talletetaan jäsenen ilmoittautumisen yhteydessä antamat tiedot.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä, jotka ovat rekisterinpitäjän hallinnoimia ja täyttävät suojausvaatimukset.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista, mikäli henkilörekisterilaki ei toisin määrää.

Rekisterin suojaus

Jäsenrekisterin tiedot on suojattu ajantasaisen tietotekniikan turvalla. Yhteydet ovat salattuja, ja käyttöoikeudet on suojattu salasanoin. Jäsenrekisterin käyttöoikeudet on luovutettu ainoastaan niiille yhdistyksen hallituksen jäsenille, joiden tehtäviin kuuluu henkilötietojen käyttö.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille, ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Fuskaajat ry

Liity postituslistalle